Khu công nghiệp Sóng Thần 1

Nổi bật

  • Khu công nghiệp sạch, nhiều cây xanh.
  • Các hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện.
  • Đảm bảo tiện ích hiện đại, tiện nghi.

Thông tin cơ bản

  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ
  • Diện tích đất: 139,71 ha
  • Tổng mức Đầu tư: 245,1 tỷ đồng
  • Hoàn thành: 1995

Cập nhật mới nhất: 25/09/2020

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Ưu đãi

  • Thanh toán: Theo năm

Xem Bản đồ