Khu Công nghiệp Khu công nghiệp Thọ Lộc

Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An

KCN

  • PDF
Placeholder image

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

Đánh giá [type]

kcn thọ lộc Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An

❃ Giá thuê Khu công nghiệp là giá chốt tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều thuê của Khu công nghiệp có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại Khu công nghiệp?

Vui lòng liên hệ: 0937.967.700 để nhận được thông tin chi tiết.

❃ Khu công nghiệp có những diện tích nào cho thuê?

Mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0937.967.700 để biết chi tiết.

Liên hệ

Vuong Thi Chien

Vương Thị Chiến

Chuyên viên tư vấn