Khu Công nghiệp Khu công nghiệp Yên Phong

Khu công nghiệp Yên Phong, Yên Phong, Bắc Ninh.

KCN

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 24/04/2021

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

  • Tiêu đề
  • Sơ đồ Mặt bằng
  • Quy mô khu công nghiệp

Khu Công Nghiệp Yên Phong 1, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

❃ Giá thuê Khu công nghiệp Yên Phong là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% và nhiều ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê Khu công nghiệp Yên Phong không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra, Odin Land có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của Khu công nghiệp Yên Phong có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại Khu công nghiệp Yên Phong ?

Vui lòng liên hệ: 0937.967.700 để nhận được thông tin chi tiết.

❃ Khu công nghiệp Yên Phong có những diện tích nào cho thuê?

Mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng liên hệ 0937.967.700 để biết thêm chi tiết.

Liên hệ

Vuong Thi Chien

Vương Thị Chiến

Chuyên viên tư vấn

Có thể Bạn quan tâm