office for lease Tòa nhà 34 Hàn Thuyên

34 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Office

  • PDF
Placeholder image

The data is for reference only at the time of update.

Last updated on: 29/06/2022

5/5 - (1 vote)

34 Phố Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

❃ Giá thuê tòa tòa nhà 34 Hàn Thuyên là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5- 20% & nhiều Ưu đãi khác

❃ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê tòa nhà 34 Hàn Thuyên không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của tòa nhà 34 Hàn Thuyên có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

❃ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại tòa nhà 34 Hàn Thuyên?

Vui lòng liên hệ: 0933.248.000 để nhận được thông tin chi tiết!

❃ Tòa nhà tòa nhà 34 Hàn Thuyên có những diện tích nào cho thuê:

Diện tích từ 100m2, tuy nhiên, mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0933.248.000 để biết chi tiết.

Contact detail

Lưu Đăng Kiên

Luu Dang Kien

Senior Consultant