Cho thuê văn phòng Tòa nhà 311 Trường Chinh

311 Trường Chinh, Thanh Xuân

Văn phòng

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 22/01/2021

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

5/5 - (1 vote)
  • Sàn
  • Tên Công ty
  • Lĩnh vực
  • Tầng 1
  • Công ty CP May X19
  • Công ty may mặc

311 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

❃ Giá thuê tòa nhà 311 Trường Chinh là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20%; nhiều ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê tòa nhà 311 Trường Chinh không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của tòa nhà 311 Trường Chinh có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại tòa nhà 311 Trường Chinh?

Vui lòng liên hệ: 0937.967.700 để nhận được thông tin chi tiết

❃ Tòa nhà 311 Trường Chinh có những diện tích nào cho thuê?

Diện tích từ 50m2, 70m2,…, tuy nhiên, mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0937.967.700 để biết chi tiết

Liên hệ

Vuong Thi Chien

Vương Thị Chiến

Chuyên viên tư vấn