Tòa nhà Phi Long Building

Thông tin cơ bản

  • Hạng văn phòng: Hạng B

Cập nhật mới nhất: 17/04/2024

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Xem Bản đồ