Cho thuê văn phòng Tòa nhà Sofic Tower

10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Hồ Chí Minh

Văn phòng

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 30/06/2021

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

Đánh giá [type]

10 Đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

❃Giá thuê Sofic Tower là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác.

➤Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê Sofic Tower không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃Điều kiện thuê của Sofic Tower có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại Sofic Tower?

Vui lòng liên hệ: 0933.248.000 để nhận được thông tin chi tiết.

❃Sofic Tower có những diện tích nào cho thuê:

Diện tích từ 242m2 đến 1.700m2, tuy nhiên, mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0933.248.000 để biết chi tiết.

Liên hệ

Quý Removebg Preview

Mai Thị Ngọc Quý

Chuyên viên tư vấn