Khu Công nghiệp Khu công nghiệp Sài Đồng A

Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

KCN

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 25/04/2021

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

Khu công nghiệp Sài Đồng A, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

❃ Giá thuê Khu công nghiệp Sài Đồng A là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê Khu công nghiệp Sài Đồng A không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của Khu công nghiệp Sài Đồng A có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại Khu công nghiệp Sài Đồng A?

Vui lòng liên hệ: 0937.967.700 để nhận được thông tin chi tiết.

❃ Khu công nghiệp Sài Đồng A có những diện tích nào cho thuê?

Mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0937.967.700 để biết chi tiết.

Liên hệ

Bùi Thị Linh

Bùi Thị Linh

Chuyên viên tư vấn