Cho thuê mặt bằng Tòa nhà PHC Complex

158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Thương mại

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 28/09/2020

Đánh giá [type]

PHC Complex 158 Nguyễn Sơn, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

❃ Giá thuê mặt bằng tòa nhà HPC Complex là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê mặt bằng tòa nhà HPC Complex không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê mặt bằng tòa nhà HPC Complex có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê mặt bằng tòa nhà HPC Complex ?

Vui lòng liên hệ: 0937.967.700 để nhận được thông tin chi tiết

Liên hệ

Vuong Thi Chien

Vương Thị Chiến

Chuyên viên tư vấn