TTTM Center Point Shopping Plaza

12 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • PDF
Placeholder image
5/5 - (1 vote)

12 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

❃ Giá thuê Center Point Shopping Plaza là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác. 

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê Center Point Shopping Plaza không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác. 

❃ Điều kiện thuê của Center Point Shopping Plaza có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại Center Point Shopping Plaza?

Vui lòng liên hệ: 0933.248.000 để nhận được thông tin chi tiết. 

❃ Center Point Shopping Plaza có những diện tích nào cho thuê:

Diện tích linh hoạt, vui lòng LH: 0933.248.000 để biết chi tiết.