Tòa nhà Bảo Việt Tower

233 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chí Minh

  • PDF
Placeholder image

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

5/5 - (1 vote)

233 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

❃ Giá thuê tòa nhà Bảo Việt Tower là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác. 

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê tòa nhà Bảo Việt Tower không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác. 

❃ Điều kiện thuê của tòa nhà Bảo Việt Tower có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại tòa nhà Bảo Việt Tower?

Vui lòng liên hệ: 0933.248.000 để nhận được thông tin chi tiết. 

❃ Tòa nhà Bảo Việt Tower có những diện tích nào cho thuê:

Diện tích từ 40-1.000m2, tuy nhiên, mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0933.248.000 để biết chi tiết.