Toà nhà Fideco Building

26-28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Hồ Chí Minh

  • PDF
Placeholder image

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

Đánh giá [type]

26-28 Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

❃ Giá thuê tòa nhà Fideco Building là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác. 

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê tòa nhà Fideco Building không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác. 

❃ Điều kiện thuê của tòa nhà Fideco Building có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại tòa nhà Fideco Building?

Vui lòng liên hệ: 0933.248.000 để nhận được thông tin chi tiết. 

❃ Tòa nhà Fideco Building có những diện tích nào cho thuê:

Diện tích từ 60 – 170m2, tuy nhiên, mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0933.248.000 để biết chi tiết. 

Liên hệ

thao 1 removebg preview

Đào Mỹ Thảo

Chuyên viên tư vấn