Cho thuê văn phòng Tòa nhà Metropolitan Tower

235 Đồng Khởi, Quận 1

Văn phòng

 • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 22/12/2020

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

 • Sàn
 • Tên Công ty
 • Lĩnh vực
 • Tầng 4
 • Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition
 • Chăm sóc dinh dưỡng
 • Tầng 1
 • Ngân hàng HSBC Việt Nam (Chi nhánh TP.HCM)
 • Tài chính
 • Tầng 2
 • Văn phòng đại diện Jacobs Douwe Egberts Sourcing CH GMBH tại TP.HCM
 • Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

235 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Quý Removebg Preview

Mai Thị Ngọc Quý

Chuyên viên tư vấn