Tòa nhà Nam Á Bank Building

203 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1, Hồ Chí Minh

  • PDF
Placeholder image

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

5/5 - (1 vote)

203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

❃ Giá thuê tòa nhà Nam Á Bank Building là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê tòa nhà Nam Á Bank Building không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của tòa nhà Nam Á Bank Building có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại tòa nhà Nam Á Bank Building?

Vui lòng liên hệ: 0933.248.000 để nhận được thông tin chi tiết.

❃ Tòa nhà Nam Á Bank Building có những diện tích nào cho thuê:

Diện tích từ 100-670m2, tuy nhiên, mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0933.248.000 để biết chi tiết.

Liên hệ

Trần Hoàng Giang

Chuyên viên tư vấn