Tòa nhà Startup House

224-226 Nguyễn Phúc Nguyên, Quận 3, Hồ Chí Minh

  • PDF
Placeholder image

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

5/5 - (1 vote)

StartUp House - pháp lý khởi nghiệp, 226 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

❃ Giá thuê tòa nhà Startup House Building là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% và nhiều ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê tòa nhà Startup House Building không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra, Odin Land có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của tòa nhà Startup House Building có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại tòa nhà Startup House Building?

Vui lòng liên hệ: 0933.248.000 để nhận được thông tin chi tiết!

❃ Tòa nhà Startup House Building có những diện tích nào cho thuê?

Diện tích từ 9-30m2, tuy nhiên, mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0933.248.000 để biết thêm chi tiết!

Liên hệ

Trần Hoàng Giang

Chuyên viên tư vấn