Tòa nhà Thiên Sơn Building Ngô Thời Nhiệm

16 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Hồ Chí Minh

  • PDF
Placeholder image

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

Đánh giá [type]

Thiên Sơn Apartment, 16 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

❃ Giá thuê tòa nhà THIÊN SƠN Building là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% và nhiều ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê tòa nhà THIÊN SƠN Building không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra, Odin Land có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của tòa nhà THIÊN SƠN Building có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại tòa nhà THIÊN SƠN Building?

Vui lòng liên hệ: 0933.248.000 để nhận được thông tin chi tiết!

❃ Tòa nhà THIÊN SƠN Building có những diện tích nào cho thuê?

Diện tích từ 9-30m2, tuy nhiên, mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0933.248.000 để biết thêm chi tiết!