Cho Thue Khu Cong Nghiep Hiep Phuoc (4)

Khu Công nghiệp Miền Nam

Danh sách cách Khu Công nghiệp ở Miền Nam bao gồm các tỉnh từ Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương.... Nơi tập trung các KCN nhiều nhât cả nước.

1. Khu Công nghiệp tại Hồ Chí Minh