Khu Công nghiệp Khu công nghiệp Sóng Thần 1

Dĩ An, Bình Dương

KCN

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 25/09/2020

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

Đánh giá [type]

Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

❃ Giá thuê khu công nghiệp Sóng Thần 1 là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác. 

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê khu công nghiệp Sóng Thần 1 không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác. 

❃ Điều kiện thuê của khu công nghiệp Sóng Thần 1 có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại khu công nghiệp Sóng Thần 1?

Vui lòng liên hệ: 0933.248.000 để nhận được thông tin chi tiết. 

❃ Khu công nghiệp Sóng Thần 1 có những diện tích nào cho thuê:

Diện tích từ 5.000m2, tuy nhiên, mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0933.248.000 để biết chi tiết. 

Liên hệ

Mr Giang

Trần Hoàng Giang

Chuyên viên tư vấn