Cho Thue Khu Cong Nghiep Hiep Phuoc (4)

Khu Công nghiệp Miền Trung

Các dự án Khu Công nghiệp Miền Nam, Kho xưởng cho thuê & chuyển nhượng tại các tỉnh miền Trung

1. Khu công nghiệp tại Đà Nẵng

2. Khu Công nghiệp tại Quảng Nam