Khu Công nghiệp Khu công nghiệp An Tây

Xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

KCN

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 10/05/2021

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

Đánh giá [type]

xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

❃ Giá thuê Khu công nghiệp An Tây là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê Khu công nghiệp An Tâykhông?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của Khu công nghiệp An Tây có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại Khu công nghiệp An Tây?

Vui lòng liên hệ: 0933.248.000 để nhận được thông tin chi tiết.

❃ Khu công nghiệp An Tây có những diện tích nào cho thuê?

Mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0933.248.000 để biết chi tiết.

Liên hệ

Quý Removebg Preview

Mai Thị Ngọc Quý

Chuyên viên tư vấn