Khu Công nghiệp Khu công nghiệp Nam Đình Vũ

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải An, Hải Phòng

KCN

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 25/04/2021

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

  • Tiêu đề
  • Sơ đồ Mặt bằng
  • Sơ đồ mặt bằng của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ

Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), Đường tỉnh 356, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

❃ Giá thuê Khu công nghiệp Nam Đình Vũ là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê Khu công nghiệp Nam Đình Vũ không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ?

Vui lòng liên hệ: 0937.967.700 để nhận được thông tin chi tiết!

❃ Khu công nghiệp Nam Đình Vũ có những diện tích nào cho thuê?

Mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0937.967.700 để biết chi tiết.

Liên hệ

Vuong Thi Chien

Vương Thị Chiến

Chuyên viên tư vấn