Khu Công nghiệp Khu công nghiệp Nam Pleiku

Nam Pleiku, Pleiku, Hà Nội

KCN

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 23/04/2021

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

Đánh giá [type]

Khu Công Nghiệp Nam Pleiku, Ia Tiêm, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam

❃ Giá thuê Khu công nghiệp Nam Pleiku là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê Khu công nghiệp Nam Pleiku không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của Khu công nghiệp Nam Pleiku có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại Khu công nghiệp Nam Pleiku?

Vui lòng liên hệ: 0937.967.700 để nhận được thông tin chi tiết!

❃ Khu công nghiệp Nam Pleiku có những diện tích nào cho thuê?

Mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0937.967.700 để biết chi tiết.

Liên hệ

Vuong Thi Chien

Vương Thị Chiến

Chuyên viên tư vấn

Có thể Bạn quan tâm