Khu Công nghiệp Khu công nghiệp Yên Phong I

Yên Phong, Bắc Ninh

KCN

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 25/04/2021

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

  • Tiêu đề
  • Sơ đồ Mặt bằng
  • Sơ đồ mặt bằng Khu công nghiệp Yên Phong I

Khu Công Nghiệp Yên Phong 1, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

❃ Giá thuê Khu công nghiệp Yên Phong I là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê Khu công nghiệp Yên Phong I không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của Khu công nghiệp Yên Phong I có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại Khu công nghiệp Yên Phong I?

Vui lòng liên hệ: 0937.967.700 để nhận được thông tin chi tiết!

❃ Khu công nghiệp Yên Phong I có những diện tích nào cho thuê?

Mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0937.967.700 để biết chi tiết.

Liên hệ

Vuong Thi Chien

Vương Thị Chiến

Chuyên viên tư vấn

Có thể Bạn quan tâm