Cho thuê văn phòng Tòa nhà Bạch Đằng Complex

50 Bạch Đằng, Quận Hải Châu 1, Thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 08/04/2021

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

Đánh giá [type]

50 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

❃ Giá thuê Bạch Đằng Complex là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuêOdin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% và nhiều ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê Bạch Đằng Complex không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra, Odin Land có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của Bạch Đằng Complex có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại Bạch Đằng Complex ?

Vui lòng liên hệ: 0933.248.000 để nhận được thông tin chi tiết.

❃ Bạch Đằng Complex có những diện tích nào cho thuê?

Mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng liên hệ 0933.248.000 để biết thêm chi tiết.

Liên hệ

Quý Removebg Preview

Mai Thị Ngọc Quý

Chuyên viên tư vấn