Cho thuê văn phòng Tòa nhà Centana Building

36 Mai Chí Thọ, Quận 2, Hồ Chí Minh

Văn phòng

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 31/12/2020

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

Đánh giá [type]

36 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ

Quý Removebg Preview

Mai Thị Ngọc Quý

Chuyên viên tư vấn