Tòa nhà Garden House

21 Phùng Khắc Khoan, Quận 1

  • PDF
Placeholder image

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

5/5 - (1 vote)

21 Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

❃ Giá thuê tòa nhà Garden House là giá chốt hay tốt nhất chưa?

TL: Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê tòa nhà Garden House không?

TL: Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê của tòa nhà Garden House có thể đàm phán được nữa không?

TL: Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê tại tòa nhà Garden House?

TL: Vui lòng liên hệ: 0933.248.000 để nhận được thông tin chi tiết.

❃ Tòa nhà Garden House có những diện tích nào cho thuê:

TL: Diện tích từ 50m2 – 80m2 – 110m2 – 145m2 – 192m2 – 230m2 – 260m2, tuy nhiên, mỗi thời điểm sẽ trống diện tích khác nhau, vui lòng LH: 0933.248.000 để biết chi tiết.

Liên hệ

Trần Hoàng Giang

Chuyên viên tư vấn