Cho thuê văn phòng Tòa nhà Ngọc Khánh Building

37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Văn phòng

  • PDF
Placeholder image

Thông tin chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm cung cấp

Cập nhật mới nhất: 24/12/2020

Nhận ưu đãi Đặc biệt về Bất động sản này

Đánh giá [type]
  • Ngân hàng BIDV tầng 1
  • Sàn
  • Tên Công ty
  • Lĩnh vực
  • Tầng 1
  • Ngân hàng BIDV
  • Ngân hàng

37 Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

❃ Giá thuê văn phòng tòa nhà Ngọc Khánh Building là giá chốt hay tốt nhất chưa?

Tất cả là giá chào thuê, Odin Land sẽ hỗ trợ đàm phán tốt nhất với giá chính thức sẽ giảm từ 5-20% & nhiều Ưu đãi khác.

➤ Khách thuê phải trả phí cho Odin Land khi thuê văn phòng tòa nhà Ngọc Khánh Building không?

Tất cả khách thuê thông thường đều được miễn phí hết. Ngoài ra Odin Land có nhiều Chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

❃ Điều kiện thuê văn phòng tòa nhà Ngọc Khánh Building có thể đàm phán được nữa không?

Tất cả điều kiện thuê đều đàm phán được hết. Odin Land sẽ hỗ trợ tốt nhất.

➤ Diện tích trống, giá thuê, điều kiện thuê văn phòng tòa nhà Ngọc Khánh Building ?

Vui lòng liên hệ: 0937.967.700 để nhận được thông tin chi tiết

Liên hệ

Vuong Thi Chien

Vương Thị Chiến

Chuyên viên tư vấn